Psykiatrins Hus, Uppsala

Psykiatrins Hus byggs för Psykiatridivisionen, Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Byggnaden uppförs inne på sjukhusets område och ges plats genom rivning av flertalet befintliga byggnader. Byggnaden kommer omfatta ca 33 000 m2 då den är färdigställd, uppdelat på sex...
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Landstingsservice i Uppsala län [LSU] förvaltar lokaler inom Uppsala landsting. Förvaltnings- och serviceuppdraget omfattar förvaltning inklusive alla om-, till- och nybyggnationer som sker inom fastighetsbeståndet. Den totala lokalytan uppgår till ca 700 000 kvm där...

Kv. Väduren 16, Stockholm

Fastigheten Väduren 16 är belägen på Norrmalm i Stockholm och byggnaden uppfördes i början av 1980-talet. Verksamheten utgjordes tidigare framför allt av servicehus. Projektet innebar en total ombyggnad av byggnaden till framför allt vård- och omsorgsboende samt...