Referenser

På de år Prevecon har verkat har vi genomfört över 3 000 uppdrag av varierande omfattning; från förskolor till köpcentra, vårdanläggningar och produktionsanläggningar på 80 000 m2.

Sedan starten år 2000 har över 1 200 kunder använt våra tjänster.