Sommaren är här vilket innebär att när vi nu har passerat den 1 juli så har också en del regler ändrats och vissa tillkommit. I år är det inte så många eller stora förändringar som berör just byggnadstekniskt brandskydd. Vi kommer med andra ord kunna fortsätta efters sommaren som vi gjorde innan sommaren. Några detaljer är dock värda att nämna.

  • Kravet på laddinfrastruktur för elfordon trädde ikraft den 10 mars 2021. Boverket har förutom att skriva föreskrifter och allmänna råd även skrivit vägledningstext på PBL kunskapsbanken. En av texterna handlar om brandrisker vid laddning av elfordon. 
  • Krav på klimatdeklarationer från den 1 januari 2022 om du ska bygga nytt (avser datum för bygglov). Boverket har redan nu mycket inforamtion på sin hemsida så att man kan förbereda sig.
  • Boverkets projekt om att skriva nya byggrelger utan allmänna råd och utan hänvisning till standarder, d.v.s. möjligheternas byggregler, har kommit med en ny (preliminär) tidsplan. Reglerna är tänkta att träda i kraft i två block. Block 1 den 1 juli 2023 och block 2, där brandskydd (även EKS) ingår, den 1 juli 2025. Övergångsperioden kommer vara fram till den 30 juni 2025 för reglerna i både block 1 och 2. Allt ska skickas på remiss innan reglerna kan träda ikraft. Vi har möjlighet att påverka reglernas utfromning genom att engagera oss i remisserna. 

Glad sommar önskar vi på Prevecon! 

Dela gärna