Sommaren är här och ett säkert tecken på det är att sommarens fyra brandingenjörsstudenter är på plats på Prevecon. De fyra studenterna är Caisa, Hugo, Martin och Ylva. De läser andra respektive tredje året på brandingenjörsutbildningen i Luleå. Två av studenterna sitter i Göteborg, en i Borås och en i Stockholm. De kommer att få pröva på det mesta vi har att erbjuda, så det kan mycket väl vara så att du får träffa dem när vi tar med dem på möten, platsbesök m.m. Att som student spendera en sommar hos Prevecon innebär en bra inblick i livet som brandkonsult. Studenterna går en internutbildning om grunderna i plan- och bygglagen med tillhörande regler så som BBR (Boverkets byggregler) och EKS (Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), så nu har de koll på allt från definitionshierarki, via verksamhetsklasser, till CE-märkning av byggprodukter. Har du koll på detta? Om inte, hör av dig så fixar vi en utbildning. Studenterna får följa med på olika former av platsbesök och hjälpa till att upprätta den dokumentation som behövs efteråt, det kan vara en brandskyddsbeskrivning, utrymningsplaner, brandtekniskt utlåtande eller sammanställning av brister. De behöver även samarbeta med varandra då de har fått ett gemensamt internprojekt att arbeta med under sommaren. I höst berättar vi mer om vad projektet gick ut på samt resultatet, vi är övertygade om att resultatet är av intresse för både oss och dig. Vi ser fram emot att få lära känna er alla under sommaren och att arbeta tillsammans med er – återigen välkomna till Prevecon!

Dela gärna