På medlemmarnas initiativ har Sveriges Brandkonsultförening gjort en stor insats för branschen genom att ta fram Syfteshandboken. Ett välkommet inslag som både kan underlätta och förklara det dagliga brandskyddsarbetet.

– Att förståelsen för bakgrunden till kraven i BBRs kapitel 5 ökar, leder till en högre säkerhetsnivå avseende brandskydd i samhället och större flexibilitet i projekteringen av brandskyddet, säger Fredrik Hellgren, vd på Prevecon, tillika styrelseledamot i Sveriges Brandkonsultförening, där Prevecon också är medlem. För många paragrafer har, tills idag, saknats förklaring till varför de finns och vad syftet med dem är.

– Syfteshandboken kommer att göra det lättare för branschen som helhet att vara mer noggrann. När man förstår varför ett krav finns är det mycket enklare att hitta alternativa lösningar. Det här är en genomarbetad produkt, som det ligger mycket jobb bakom, tack vare medlemmarnas initiativ och insats.

– Det här är något företagen som är medlemmar i Sveriges Brandkonsultförening skänker till branschen. Syfteshandboken finns nu gratis på brandkonsultforeningen.se.

Dela gärna