Julen är här, den högtid då vi tänder som mest levande ljus. En billig livförsäkring är en fungerande brandvarnare. Den 1 december är det brandvarnarens dag, en dag inför julen att testa din brandvarnare.

  • Du testar brandvarnaren genom att trycka på testknappen. Om den låter så vet du att den fungerar. Använd alltså inte ett ljus eller rök för att testa brandvarnaren, det utgör en risk för brand.
  • Om brandvarnaren inte låter när du trycker på testknappen kan batteriet vara slut. Prova att byta batteriet och tryck på testknappen igen. Låter brandvarnaren så fungerar den, låter inte brandvarnaren så behöver du byta ut brandvarnaren till en ny.

Testa din brandvarnare regelbundet samt när du har:

  • satt upp en ny
  • bytt batteri
  • varit bortrest en längre tid (ca 1 vecka)
  • gjort rent den.

Det är även rekommenderat att du har en pulversläckare på minst 6 kg hemma samt en brandfilt.

Läs gärna mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats www.dinsäkerhet.se.

Dela gärna