Med en bakgrund inom den statliga förvaltningen, till största delen på Boverket där Caroline Bernelius Cronsioe skrivit, reviderat och svarat på frågor om brandreglerna så som BBR, BBRAD, BBRBE, SAK och VÄS tillför Caroline unik kompetens till Prevecon. Under senare tid har Caroline haft ett utbyteshalvår på MSB där hon bland annat skrivit handboken räddningstjänstens roll i lov- och byggprocessen som snart ska publiceras. Just nu arbetar Caroline som Kommittésekreterare i Kommittén för modernare byggregler, en statlig offentlig utredning som genomför en genomgripande översyn av bl.a. Boverkets byggregler.

På Prevecon kommer Caroline att finnas på vårt Stockholmskontor där hon kommer att arbeta som konsult och affärsområdeschef för utbildning och utveckling.

Välkommen till oss på Prevecon Caroline!

Dela gärna