Våra tjänster

Baserat på hög formell kompetens och mångårig samlad erfarenhet erbjuder Prevecon rådgivning, projektering, analys, beräkning, dokumentation, besiktning och utbildning inom områdena brandskydd och riskhantering.

Inom brandskyddsområdet är ett axplock av våra tjänster bland annat brandteknisk projektering, upprättande av brandsskyddsdokumentation och systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Är ert företag i behov av att utbilda personalen i frågor om brandskydd och till exempel hantering av explosiva varor, står vi gärna till tjänst och skräddarsyr en utbildning baserad på era behov.

Utöver våra tjänster inom brandskydd utför vi på Prevecon även riskanalyser. Dessa kan omfatta nya riskobjekt som till exempel bensinstationer eller vägar. Likaså kan riskanalyserna fokusera på skyddsobjekt: som lämpligheten i att placera en vårdcentral i anslutning till ett riskobjekt. Här kan utredningar som kvalitativ riskanalys, en analys av riskreducerande åtgärder eller till exempel riskanalys vid fysisk planering enligt plan- och bygglagen (PBL) vara aktuella. Vi gör även riskutredningar vid yrkesmässig hantering av brandfarlig vara, vilket inrymmer allt ifrån klassningsplaner till bistånd vid tillståndsansökan och myndighetskontakt – beroende på kundens önskemål.

På Prevecon är vårt mål att erbjuda dig en heltäckande service. Om vi får chansen tar vi gärna ett helhetsgrepp och hjälper till med att undvika suboptimering, minska kostnader och framför allt skapa en enkel och robust riskhantering som är anpassad till verksamheten.