Brandskydd

Brandskyddsfrågor blir alltmer komplicerade i takt med att samhällets krav på den enskilde ökar. Detta innebär i sin tur att du får mindre tid för din kärnverksamhet. Prevecons idé innebär att vi erbjuder ett heltäckande stöd i alla dina brandskyddsfrågor.

Vi hjälper dig i dina projekt och frågeställningar, t.ex. SBA-arbete, brandskyddsdokumentation, utbildning och utredningar, men vårt engagemang stoppar inte där! Vi fortsätter vara din partner i dessa frågor, allt för att se till att du kan uppfylla dina åtaganden mot såväl myndigheter som kunder.

Ett exempel på tjänster som vi erbjuder inom brandskyddsområdet:

  • Brandskyddsprojektering vid om-, till- och nybyggnad
  • Upprättande av brandskyddsdokumentation enligt kraven i BBR (Boverkets byggregler)
  • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
  • Brandskyddsutredningar med analytiskt dimensionering; datorsimuleringar av brandförlopp (CFD), utrymningsdimensionering, brandgasspridning via ventilationssystem, optimering av brandskydd av bärverk mm
  • Brandskyddsutbildningar
  • Tillståndsansökningar och myndighetskontakter
  • Rådgivning rörande hantering av brandfarliga och explosiva varor
  • Sakkunnigkontroller brandskydd enl. PBL, entreprenadbesiktningar, upprättande av sakkunnigintyg för myndighetsbruk

Prevecon har en gedigen erfarenhet av dessa frågor. Våra konsulter har i huvudsak utbildning som Brandingenjörer samt Civilingenjörer i riskhantering. Erfarenhetsmässigt har vår personal bakgrund från både privat och offentlig verksamhet (t.ex. räddningstjänst).

Kontakta gärna oss för förfrågan om på vilket sätt vi kan hjälpa dig med att hantera dina brandskyddsfrågor.