Insatsplanering

Insatsplanen är länken mellan den drabbades organisation och räddningstjänstens resurser om något allvarligt nödläge skulle inträffa.

Den tillgängliga tiden för beslut är mycket kort. Lättillgänglig information om risker, byggnadens utformning, fastighetsägare mm är därför vitalt i inledningsskedet av insatsen. Behovet är särskilt påtagigt vid bränder och utsläpp i stora byggnader, industrier, gallerior, undermarksanläggningar, verksamhet med särskilda risker eller annan olycka som kräver stora räddningsresurser. I dessa lägen fyller insatsplanen en viktig funktion.

I arbetet med insatsplanering samverkar vi med dig som beställare och räddningstjänsten på orten. Vi kombinerar brand- och riskteknisk sakkunskap med erfarenhet av räddningsledning.

Insatsplanering behöver inte vara något omfattande arbete. Den är en sammanställning av befintlig fakta. Det viktiga är att hitta de faktorer som kan bli avgörande för händelseförloppet, fokusera på dem och presentera dem på ett sätt som fungerar året runt under alla tider på dygnet.