Under flera år har vi på Prevecon stöttat Barncancerfonden genom att vara Barnsupporter, spinna på Spin of Hope, sponsra Ride of Hope och inte minst skänka pengar för de uppmärksammade och uppskattade pepparkakor vi delar ut till kunder kring jul. Vi är många på Prevecon som är föräldrar och därför känns det naturligt att stötta Barncancerfonden i arbetet med att ge råd och stöd till drabbade och deras familjer och stötta viktig barncancerforskning i Sverige. Under 2018 samlade Barncancerfonden in 411 Mkr varav 274 Mkr gick till forskning. På Barncancerfondens hemsida kan du läsa mer om hur de insamlade medlen fördelas. Vill du själv eller ditt företag vara med och stödja Barncancerfonden kan du göra det här.

Dela gärna